Når du søger et job hos Spektrum Fondsmæglerselskab A/S, behandler vi dine personoplysninger. Spektrum er derfor ansvarlig for dine personoplysninger og vi behandler dine oplysninger med fortrolighed og følger reglerne for behandling og opbevaring af personoplysninger.

Formålet med at indsamle personoplysninger om dig i rekrutteringsprocessen er at vurdere, hvorvidt du er en kvalificeret kandidat til en ledig stilling hos Spektrum.

Hvis du har spørgsmål om de personoplysninger, vi behandler om dig, kontakt venligst Julie Sofie Thaning.

 

Når vi modtager din ansøgning

For at kunne behandle din ansøgning registreres dit navn og mailadresse i et elektronisk dokument. Derudover gemmes øvrige oplysninger, som fremgår af din ansøgning, CV eller andre medsendte dokumenter, i en elektronisk mappe. Det vil typisk være følgende personoplysninger: navn, adresse, civilstatus, uddannelse(r), karrierehistorik, karakterer og referencer/anbefalinger. HR, den rekrutterende leder, og andre personer, der deltager i rekrutteringsprocessen, får adgang til disse oplysninger.

Når vi modtager din ansøgning, får du en bekræftelse på den mail, du har givet os, om at vi har modtaget din ansøgning.

 

Vurdering af din ansøgning

Vi vurderer specifikt hver enkelt ansøgers kvalifikationer i forhold til den opslåede stilling. Når vi har læst ansøgningerne, udvælger vi kandidater til ansættelsessamtaler. I ansættelsessamtalerne modtager vi yderligere oplysninger om dig, som vi noterer til brug for det videre rekrutteringsforløb. Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b) som hjemmel, da der er tale om personoplysninger, som du selv har oplyst med henblik på at blive ansat.

 

Opbevaring og sletning

Hvis du får afslag på stillingen, sletter vi de oplysninger, som vi har registeret om dig senest 6 måneder efter stillingen er blevet besat. Hvis der skulle opstå en situation, hvor vi ønsker at gemme din ansøgning længere end 6 måneder, med henblik på senere rekruttering, vil vi bede om dit samtykke til dette.

 

Dine rettigheder

Efter lovgivningen i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven har du en række rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

 

Spektrums kontaktoplysninger

Spektrum Fondsmæglerselskab A/S
Kristen Bernikows Gade 6, 2. sal
1105 København K
info@spektrum.as
+45 44 22 90 50

Julie Sofie Thaning

Communication Consultant
Julie Sofie Thaning 
j.thaning@spektrum.as
+45 33 18 99 60