Uafhængig formueforvaltning

Spektrums formueforvaltning har til formål at sikre det størst mulige afkast med en risikoprofil, der matcher den enkelte kundes
behov og ønsker. Som kunde i Spektrum:

Vælger du selv hvilket pengeinstitut, der skal administrere dit depot. Det betyder, at du kan beholde din relation til din
nuværende bank, og vi kan koncentrere os 100% om at få det mest mulige ud af din formue.

Betaler du dels et fast honorar, dels et honorar, der er relateret til det afkast din formue leverer. Hos os er der ingen skjulte
omkostninger.

Får du en skræddersyet portefølje med samme kvalitet og diversitet som de største pensionsselskaber.

PhilipGarde_1804 CU

Head of Relations
Philip Garde
p.garde@spektrum.as
+45 33 18 99 54

Spektrums modelportefølje

Merafkast efter omkostninger

Modelporteføljen afspejler Spektrums foreslåede strategi og taktik for en kunde, der ønsker en strategisk aktieandel på 40%, ofte defineret som middelrisiko.

Da alle Spektrums kunder har skræddersyede porteføljer, fungerer modelporteføljen som et pejlemærke for hvad en standardiseret kunde har opnået i performance.

Figuren viser, at modelporteføljen siden januar 2017 har realiseret et merafkast på 2,2% efter omkostninger i forhold til et benchmark sammensat af ETF’er.  Udover at slå benchmark har modelporteføljen leveret et afkast, der er mere end 2% højere p.a. end et gennemsnit af sammenlignelige balancerede investeringsforeninger i Danmark, jf. afkastdata fra Bloomberg.

Benchmark er sammensat af ETF'er og fordelt på 40% aktier, 30% højtratede obligationer og 30% high yield-obligationer justeret for forskellen i risikoen mellem Spektrums strategiske benchmark og dette simple benchmark.

Vores filosofi

Vi skaber værdi gennem strategi, taktik og operationel forvaltning.

Strategi

Vi tror på, at strategien er det vigtigste for at skabe en robust portefølje og dermed et godt afkast. Strategien sikrer et fast holdepunkt, når markederne og
stemningerne ændres, og sikrer, at investeringerne ikke udvikler sig uhensigtsmæssigt. En god strategi indeholder:

  • Skræddersyet afkast/risikoprofil
  • Diversificeret portefølje
  • Tilføjelse af alternative investeringer

 

Operationel forvaltning

Vi tror på, at det skaber værdi at vælge de bedste forvaltere inden for hver sin aktivklasse. Derfor foretager vi ikke kapitalforvaltningen, men udvælger de kapitalforvaltere, som vi på globalt plan vurderer er dygtigst. Ved at vælge de bedste aktivt forvaltede produkter kan der opnås et merafkast i forhold til markedet. Vores filosofi er:

  • Det kan betale sig at vælge de dygtigste forvaltere
  • Det kræver mange ressourcer at finde de dygtigste
  • De dygtigste forvaltere skal findes på globalt plan

 

Taktik

I Spektrum foretager vi udelukkende taktisk forvaltning, når markederne er i stærk ubalance. Det betyder, at vi foretager meget få taktiske ændringer i din portefølje.