FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling og impact investing spiller i stigende grad en rolle for investorer, når de skal beslutte, hvortil de vil allokere deres midler. Vi havde i går inviteret en mindre gruppe udvalgte investorer ind til en snak om udviklingen inden for området, og det kom der en interessant diskussion ud af. Vi siger tak til alle deltagere for spændende bidrag til debatten og nye perspektiver på emnet.

The UN Sustainable Development Goals