Historien

Spektrum Fondsmæglerselskab A/S rådgiver og forvalter formuer for store og mellemstore investorer. Spektrum har sin oprindelse i Kirstein A/S, der har eksisteret siden 1993. I 2017 blev Spektrum spaltet ud fra Kirstein A/S og fik samtidig sin tilladelse som fondsmægler.

Spektrums søsterselskab Kirstein A/S blev etableret af Jesper Kirstein, der i dag er administrerende direktør i Kirstein A/S og bestyrelsesmedlem i begge selskaber.

Formålet med stiftelsen af Spektrum var at tilbyde mellemstore investorer samme kvalitet af ydelser og investeringsprodukter, som de største investorer har adgang til. Jesper Kirstein udtaler herom:

"Gennem mere end 25 års erfaring med rådgivning af bl.a. pensionsselskaber kunne vi se, at mellemstore investorer ikke blev tilbudt samme muligheder for at få deres formue forvaltet professionelt som de største investorer. Derfor er Spektrums kerneopgave at yde professionel rådgivning til investorer, der ikke nødvendigvis er professionelle i Finanstilsynets definition."

Koncerndiagram til Spektrum hjemmeside

Spektrums historie begynder i 1993 og tager sit udgangspunkt i rådgivning til virksomheder om deres finansielle mellemværender. Kort efter blev spektret udvidet med pensionsanalyse, og selskabet var således det første i Danmark til at indsamle regnskabsdata fra pensionsselskaberne. Det betyder, at vi som de eneste i Danmark i dag har regnskabsdata på alle pensionsselskaber siden 1990.

Det store fokus på pensionsselskaberne førte naturligt til en interesse for kapitalforvaltning og investeringsforeninger, og vi var de første til at analysere reelle afkastdata for investeringsforeningerne i Danmark, ligesom vi var de første i Danmark til at foretage strukturerede globale søgninger og analyser af kapitalforvaltere for institutionelle investorer. Parallelt med det begyndte selskabet at rådgive mindre og mellemstore institutionelle investorer om investeringsstrategi, udvælgelse af forvaltere mv.

I 2014 etableredes en række investeringsforeninger under navnet K Invest, der først og fremmest er et tilbud til Spektrums formueforvaltningskunder. I K Invest har vi indpakket de bedste danske og internationale investeringsstrategier inden for en række aktivklasser.

I maj 2015 åbnede Kirstein A/S et datterselskab i Boston med henblik på at styrke udvælgelsen og overvågningen af amerikanske kapitalforvaltere. Bostonkontoret står til rådighed for Spektrum og hjælper med at servicere vores kunder.

Søren Dal Thomsen er administrerende direktør for Spektrum, og Andreas Weilby er direktør.

Mtoto3

Spektrum støtter Mtoto Tanzania

Vi mener i Spektrum, at vi har et samfundsmæssigt og socialt ansvar over for omverden. Spektrums forretning er drevet af vores medarbejderes viden og uddannelse, og netop derfor ønsker vi at bidrage med hjælp til uddannelsesområdet. Samtidig vil vi gerne hjælpe børn og unge, som ikke selv har adgang til uddannelse. Derfor har vi valgt at støtte organisationen Mtoto Tanzania, som driver børnehjemet Mtoto Orphanage og finansierer de forældreløse børns uddannelse.

Mtoto Tanzania er en dansk organisation, der har til formål at gøre en forskel for fattige børn i Tanzania. Dette gøres ved hjælp af forskellige projekter, der giver børnene grundlæggende bedre livsvilkår, mulighed for at komme i skole og få en uddannelse og dermed en lysere fremtid. Projekterne ligger i området omkring Usa River, Arusha i det nordlige Tanzania. Organisationen samarbejder med lokale, der står for projekternes daglige drift. Vi støtter Mtoto Tanzania og deres nystartede projekt ved at finansiere husleje og uddannelse til to børn.

Vi er sponsor for Jonas og Nengarivo, der begge kommer fra meget fattige familier, og de har i en tidlig alder mistet deres forældre. I Spektrum er vi glade for at kunne hjælpe dem videre i livet og give dem begge en lysere fremtid. Jonas og Nengarivo er flyttet ind i Mtoto Orphanage og er begyndt i Tumaini Mission Nursery and Primary School i Usa River. Skolen bliver drevet lokalt og i tæt samarbejde med et dansk ægtepar, der bor i Arusha. Derfor kommer alle møblerne i skolen fra danske skoler. Skolen er forholdsvis ny og har fokus på det kreative i undervisningen, hvilket ikke ses ofte i Tanzania. Derudover er der to undervisere i hver klasse til 25 elever, hvilket er en atypisk god normering i Tanzania.