Databeskyttelse har høj prioritet i Spektrum Fondsmæglerselskab A/S, og vi ønsker åbenhed og transparens om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Vi har derfor udarbejdet denne privatlivspolitik, der forklarer, hvordan Spektrum Fondsmæglerselskab A/S behandler og beskytter dine personoplysninger.

 

Hvem er dataansvarlig for dine personoplysninger?

Spektrum Fondsmæglerselskab A/S er ansvarlig for de personoplysninger, du giver os, og er ansvarlig for dine personoplysninger i henhold til gældende lov om databeskyttelse.

Navn: Spektrum Fondsmæglerselskab A/S
CVR-nummer: 38 87 86 03
Adresse: Kristen Bernikows Gade 6, 2. sal, 1105 København K, DK
E-mail: info@spektrum.as
Telefonnummer: +45 44 22 90 50

 

Hvorfor bruger vi dine personoplysninger?

Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:

 • Levering af vores ydelse

Vi behandler oplysninger om dig, når du interagerer med os som en person, der har tilknytning til en af vores kunder. Du kan eksempelvis være direktør, medarbejder, ejer, tegningsberettiget underskriver eller tredjepart med tilknytning til vores kunde. Personoplysningerne anvendes til at levere de ydelser, som du/kunden har anmodet om, planlægning og udførelse af vores ydelser samt andre services.

 • Markedsføring

Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder samt sende dig relevant markedsføring i form af bl.a. nyhedsbreve, ugebreve, pressemeddelelser mm.

 • Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside

Personoplysninger indsamles ved din brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside og de ydelser, vi tilbyder. Se nærmere herom i vores cookie-politik på www.spektrum.as/da/disclaimer.

 • Statistik

Personoplysninger anvendes til at udarbejde statistikker for brugen af vores hjemmeside. Dette gør vi for bedre at kunne forstå og imødekomme vores kunders og internetbrugeres behov, og dermed kunne udvikle vores service og ydelser.

 

Hvilke typer af personoplysninger anvender vi?  

Vi indsamler følgende oplysninger om dig til hvert af de nævnte formål:

 • Levering af vores ydelser

Almindelige personoplysninger: eksempelvis navn, stilling, e-mail, telefonnummer, købshistorik og interesser.

Fortrolige personoplysninger: id-dokumentation, herunder fotokopier af pas eller kørekort samt sygesikring, på personer, der er kategoriseret som professionelle kunder eller detailkunder. Telefonsamtaler: Vi er juridisk forpligtet til at optage og opbevare telefonsamtaler med vores kunder så længe samtalerne indeholder investeringsrådgivning. Dette er i forbindelse med investorbeskyttelse i henhold til MiFID II.

 • Markedsføring

Almindelige personoplysninger: navn, e-mail, telefonnummer, købshistorik og interesser.

 • Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside

Almindelige personoplysninger: onlineidentifikationer såsom IP-adresser og cookies.

 • Statistik

Almindelige personoplysninger: onlineidentifikationer såsom IP-adresser og cookies.

 

Hvilke kilder har vi anvendt for at indsamle dine personoplysninger?

Når vi indsamler information fra andre kilder end dig, vil denne kilde/disse kilder være:

 • Onlinekilder, såsom hjemmesider og sociale medier, der er offentligt tilgængelige.

Den indsamlede information om dig hidrører fra:

 • EU/EØS
 • Uden for EU
  • USA, Boston, vurderes af Europa Kommissionen som et tredjeland med sikre områder/sektorer, og dermed har Europa Kommissionen truffet et såkaldt ”tilstrækkelighedsafgørelse”. Her tillades det at overføre oplysninger om flypassagerer samt overførsel til organisationer/virksomheder, der har tilsluttet dig EU-U.S. Privacy.

 

Hvilken lovmæssig ret har vi til at anvende dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag i forhold til hvert af de nævnte formål:

 • Levering af vores ydelser

Anvendelse af dine almindelige personoplysninger er en forudsætning og dermed en forretningsmæssig nødvendighed for, at Spektrum Fondsmæglerselskab A/S kan yde dig den rette kundeservice, administration og levering af dine ydelser.

Derudover er anvendelse af dine fortrolige personoplysninger en nødvendighed i henhold til loven om ”Forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering”.

 • Markedsføring

Markedsføring i form af elektronisk udsendte nyhedsbreve, ugebreve og pressemeddelelser sendes til dig i henhold til markedsføringslovgivningen. Derudover behandler vi kun dine personoplysninger så længe der er en legitim interesse for dig.

 • Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, vises en meddelelse om anvendelse af cookies. Du giver samtykke til brug af cookies ved at klikke på ”OK, jeg er enig.”

 • Statistik

Når du besøger vores hjemmeside, vises en meddelelse om anvendelse af cookies. Du giver samtykke til brug af cookies ved at klikke på ”OK, jeg er enig.”

 

Hvem videregiver vi dine personoplysninger til?

Personoplysninger videregives i visse tilfælde til følgende kategorier af modtagere:

 • Vi videregiver i visse tilfælde dine personoplysninger til offentlige myndigheder, hvor dette er pålagt os i henhold til gældende lov.
 • Vi videregiver i visse tilfælde dine personoplysninger til eksterne forretningspartnere eller leverandører og forhandlere som Spektrum Fondsmæglerselskab A/S samarbejder med, og som assisterer Spektrum Fondsmæglerselskab A/S (eksempelvis serviceudbydere, banker, teknisk support, leverandørydelser og finansielle institutioner).
 • Vi videregiver i visse tilfælde dine personoplysninger til koncernen eller gruppen af foretagender herunder Kirstein Agg. Holding A/S, Kirstein Holding A/S, Kirstein A/S og Kirstein US LLC.
 • Vi videregiver i visse tilfælde dine personoplysninger til databehandlere i forbindelse support eller hosting.

 

Hvor opbevarer vi dine personoplysninger?

De oplysninger, som vi indsamler om dig, opbevares inden for Det Euroæiske Økonomiske Samarbejdsområde (”EØS”), men kan også opbevares i vores søsterselskab Kirstein US LLC beliggende i Boston, USA.

 • USA, Boston, vurderes af Europa Kommissionen som et tredjeland med sikre områder/sektorer, og dermed har Europa Kommissionen truffet et såkaldt ”tilstrækkelighedsafgørelse”. Her tillades det at overføre oplysninger om flypassagerer, og overførsel til organisationer/virksomheder, der har tilsluttet dig EU-U.S. Privacy.

 

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi vil opbevare dine personoplysninger vedrørende:

 • Levering af vores ydelser

Vi opbevarer dine oplysninger herunder almindelige og fortrolige persondata, så længe du er aktiv kunde, og så længe det er nødvendigt til det formål, dine data er blevet registreret og bruges til. Når dit forretningsforhold med os er ophørt, gemmer vi normalt dine oplysninger i yderligere 7 år i henhold til bogføringsloven, loven om ”Forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering” og krav fra finanstilsynet. Vi behandler alle dine persondata efter gældende lovgivning.

 • Markedsføring

Vi gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt til det formål, dine data er blevet registreret eller bruges til. Derudover sletter vi dine personoplysninger, hvis du ikke længere ønsker at modtage e-mail markedsføring.

 • Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside

Vi kan ikke selv slette vores cookies, når de først er sat i din browser. Alle browsere giver dig imidlertid mulighed for at slette cookies enkeltvis eller alle på en gang. Fremgangsmåden for sletning af cookies afhænger af, hvilken browser du anvender, men du kan altid finde hjælp til sletning af cookies i browseren under vores cookiepolitik på www.spektrum.as/da/disclaimer. Husk at slette cookies i alle browsere, hvis du bruger flere forskellige.

 • Statistik

Vi kan ikke selv slette vores cookies, når de først er sat i din browser. Alle browsere giver dig imidlertid mulighed for at slette cookies enkeltvis eller alle på en gang. Fremgangsmåden for sletning af cookies afhænger af, hvilken browser du anvender, men du kan altid finde hjælp til sletning af cookies i browseren under vores cookiepolitik på www.spektrum.as/da/disclaimer. Husk at slette cookies i alle browsere, hvis du bruger flere forskellige.

 

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring og forretningsudvikling.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
 • Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at sende en e-mail til info@spektrum.as med emnefeltet ”Tilbagekaldelse af samtykke”.
 • Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

 

Privatlivspolitikken er udarbejdet af Spektrum Fondsmæglerselskab A/S og er sidst opdateret: 25. maj 2018

 

Julie Sofie Thaning

Communication Consultant
Julie Sofie Thaning
j.thaning@spektrum.as
+45 33 18 99 60