Spektrum Fondsmæglerselskab A/S og Secure Fondsmæglerselskab A/S  går sammen per 1. januar 2021 og danner Secure Spektrum. 

”Vi er glade og stolte over etableringen af Secure Spektrum i dag. Vi oplever, at efterspørgslen efter uafhængige formueforvaltere er stigende, og da der opstod en mulighed for at lægge Secure sammen med Spektrum, så var det et oplagt valg”, siger Jan Grænge, CEO i Secure Spektrum.

”Vores virksomheder er et perfekt match baseret på en række kriterier. Vi deler samme vision og kerneværdi om at levere unikke løsninger til vores kunder - baseret på uafhængig rådgivning. Og så er virksomhederne komplementære, dvs. stort set uden overlap, og det giver os en slagkraft til gavn for kunder, medarbejdere og aktionærer”, siger CIO Søren Dal Thomsen.

Det er aftalt, at CEO Jan Grænge og CIO Søren Dal Thomsen er ligestillede øverste direktører i den daglige ledelse. Jan Grænge vil være CEO med ansvar for hele organisationen, mens CIO Søren Dal Thomsen vil have koncernansvaret for investeringer og kunderelationer, og CFO Signe Kjær Hansen vil være ansvarlig for økonomi og compliance.

”For Spektrum repræsenterer Secure en attraktiv platform, hvor vi hidtil har måtte sige ’nej tak’ til nogle kunder, fordi vi ikke har haft det rette setup til dem. Det har vi nu. Vi har fx kunder, som ønsker at investere direkte i ejendomme, og her har Secure et velfungerende setup, som vores kunder vil få stor gavn af”, siger Søren Dal Thomsen.

”For Secures kunder betyder sammenlægningen, at vores kunder får adgang til investeringsprodukter og managere, som indtil nu har været forbeholdt de største institutionelle investorer, og dermed bliver vores tilbud til kunderne komplet”, siger Jan Grænge.

Secure Spektrum er et af de største fondsmæglerselskaber og den førende udbyder af uafhængig rådgivning og skræddersyede investeringsløsninger. Visionen er at levere de bedste løsninger til kunderne ved at give dem unik adgang til de bedste produkter inden for de mest attraktive aktivklasser. I Secure Spektrum er transparens altafgørende, og man er som kunde aldrig i tvivl om, hvor meget man betaler, eller hvad man betaler for.

Kundens interesser er kernen i  forretningen, og Secure Spektrum kan levere de bedste løsninger, da de har:

  • Markedets bredeste produktpalette af både likvide og alternative investeringsmuligheder af højeste kvalitet.
  • En volumen med DKK 42 mia. under rådgivning. Dette giver stordriftsfordele, som kommer kunderne til gavn, så de kun betaler fees på niveau med de største internationale pensionskasser. Den betydelige volumen giver ligeledes adgang til de mest attraktive globale kvalitetsfonde, som leverer markedets bedste afkast.
  • Et unikt rapporteringssystem og en stærk administrativ platform.

”Vores ambition er at være det naturlige valg for organisationer og mennesker med en formue. Ved at slutte os sammen får vi Danmarks stærkeste platform for uafhængig formueforvaltning, og dermed er vi et reelt alternativ til de store banker”, slutter Søren Dal Thomsen og Jan Grænge.

Hvis I har nogle spørgsmål til fusioneringen, må I endelig kontakte os.

CEO Jan Grænge, Secure Spektrum, tlf. +45 20 60 65 01

CIO Søren Dal Thomsen, Secure Spektrum, tlf. +45 33 18 99 65