2019 blev et lukrativt år som kunde i Spektrum.

Udover at slå benchmark, har alle vores kunder fået et merafkast, der er væsentligt højere end tilsvarende investeringsforeninger (jf. afkastdata fra Bloomberg).